split Imager's typemap into internal, public and old perl bugfixes
[imager.git] / typemap.local
1 # definitions we don't want to make visible to the world
2 # because they're intended for use specifically by Imager.xs
3
4 # internal types used in Imager.xs
5 i_channel_list          T_IM_CHANNEL_LIST
6 i_sample_list           T_IM_SAMPLE_LIST
7 i_fsample_list          T_IM_FSAMPLE_LIST
8
9 off_t                   T_OFF_T
10
11 Imager::Internal::Hlines T_PTROBJ
12
13 #############################################################################
14 INPUT
15
16 T_OFF_T
17   $var = i_sv_off_t(aTHX_ $arg);
18
19 T_IM_CHANNEL_LIST
20         SvGETMAGIC($arg);
21         if (SvOK($arg)) {
22           AV *channels_av;
23           int i;
24           if (!SvROK($arg) || SvTYPE(SvRV($arg)) != SVt_PVAV) {
25             croak(\"$var is not an array ref\");
26           }
27           channels_av = (AV *)SvRV($arg);
28           $var.count = av_len(channels_av) + 1;
29           if ($var.count < 1) {
30             croak(\"$pname: no channels provided\");
31           }
32           $var.channels = malloc_temp(aTHX_ sizeof(int) * $var.count);
33           for (i = 0; i < $var.count; ++i) {
34             SV **entry = av_fetch(channels_av, i, 0);
35             $var.channels[i] = entry ? SvIV(*entry) : 0;
36           }
37         }
38         else {
39           /* assumes we have an image */
40           $var.count = im->channels;
41           $var.channels = NULL;
42         }
43
44 T_IM_SAMPLE_LIST
45         SvGETMAGIC($arg);
46         if (!SvOK($arg))
47           croak(\"$var must be a scalar or an arrayref\");
48         if (SvROK($arg)) {
49           i_img_dim i;
50           AV *av;
51           i_sample_t *s;
52           if (SvTYPE(SvRV($arg)) != SVt_PVAV)
53             croak(\"$var must be a scalar or an arrayref\");
54           av = (AV *)SvRV($arg);
55           $var.count = av_len(av) + 1;
56           if ($var.count < 1)
57             croak(\"$pname: no samples provided in $var\");
58           s = malloc_temp(aTHX_ sizeof(i_sample_t) * $var.count);
59           for (i = 0; i < $var.count; ++i) {
60             SV **entry = av_fetch(av, i, 0);
61             s[i] = entry ? SvIV(*entry) : 0;
62           }
63           $var.samples = s;
64         }
65         else {
66           /* non-magic would be preferable here */
67           $var.samples = (const i_sample_t *)SvPVbyte($arg, $var.count);
68           if ($var.count == 0)
69             croak(\"$pname: no samples provided in $var\");
70         }
71
72 T_IM_FSAMPLE_LIST
73         SvGETMAGIC($arg);
74         if (!SvOK($arg))
75           croak(\"$var must be a scalar or an arrayref\");
76         if (SvROK($arg)) {
77           i_img_dim i;
78           AV *av;
79           i_fsample_t *s;
80           if (SvTYPE(SvRV($arg)) != SVt_PVAV)
81             croak(\"$var must be a scalar or an arrayref\");
82           av = (AV *)SvRV($arg);
83           $var.count = av_len(av) + 1;
84           if ($var.count < 1)
85             croak(\"$pname: no samples provided in $var\");
86           s = malloc_temp(aTHX_ sizeof(i_fsample_t) * $var.count);
87           for (i = 0; i < $var.count; ++i) {
88             SV **entry = av_fetch(av, i, 0);
89             s[i] = entry ? SvNV(*entry) : 0;
90           }
91           $var.samples = s;
92         }
93         else {
94           /* non-magic would be preferable here */
95           $var.samples = (const i_fsample_t *)SvPVbyte($arg, $var.count);
96           if ($var.count % sizeof(double))
97             croak(\"$pname: $var doesn't not contain a integer number of samples\");
98           $var.count /= sizeof(double);
99           if ($var.count == 0)
100             croak(\"$pname: no samples provided in $var\");
101         }
102
103 #############################################################################
104 OUTPUT
105
106 T_OFF_T
107         $arg = i_new_sv_off_t(aTHX_ $var);