split Imager's typemap into internal, public and old perl bugfixes
[imager.git] / typemap.oldperl
CommitLineData
d63caaff
TC
1# typemaps for perl before 5.8
2# STRLEN isn't in the default typemap in older perls
3STRLEN T_UV
4
5#############################################################################
6INPUT
7# the pre-5.8.0 T_AVREF input map was fixed in 5.8.0
8T_AVREF
9 STMT_START {
10 SV *const xsub_tmp_sv = $arg;
11 SvGETMAGIC(xsub_tmp_sv);
12 if (SvROK(xsub_tmp_sv) && SvTYPE(SvRV(xsub_tmp_sv))==SVt_PVAV)
13 $var = (AV*)SvRV(xsub_tmp_sv);
14 else
15 Perl_croak(aTHX_ \"$var is not an array reference\");
16 } STMT_END
17
18# the pre-5.8.0 T_HVREF input map was fixed in 5.8.0
19T_HVREF
20 STMT_START {
21 SV *const xsub_tmp_sv = $arg;
22 SvGETMAGIC(xsub_tmp_sv);
23 if (SvROK(xsub_tmp_sv) && SvTYPE(SvRV(xsub_tmp_sv))==SVt_PVHV)
24 $var = (HV*)SvRV(xsub_tmp_sv);
25 else
26 Perl_croak(aTHX_ \"$var is not a hash reference\");
27 } STMT_END
28