fix a fence post error validating a combing mode number
[imager.git] / FT2 / FT2.xs
CommitLineData
50c75381
TC
1#define PERL_NO_GET_CONTEXT
2#ifdef __cplusplus
3extern "C" {
4#endif
5#include "EXTERN.h"
6#include "perl.h"
7#include "XSUB.h"
8#include "imext.h"
9#include "imperl.h"
10#include "imft2.h"
11
12DEFINE_IMAGER_CALLBACKS;
13
14MODULE = Imager::Font::FT2 PACKAGE = Imager::Font::FT2x PREFIX=FT2_
15
16#define FT2_DESTROY(font) i_ft2_destroy(font)
17
18void
19FT2_DESTROY(font)
20 Imager::Font::FT2x font
21
22int
23FT2_CLONE_SKIP(...)
24 CODE:
8d14daab 25 (void)items;
50c75381
TC
26 RETVAL = 1;
27 OUTPUT:
28 RETVAL
29
30MODULE = Imager::Font::FT2 PACKAGE = Imager::Font::FT2
31
32Imager::Font::FT2x
33i_ft2_new(name, index)
34 char *name
35 int index
36
17dd918e
TC
37const char *
38i_ft2_version(runtime)
39 int runtime
40 PREINIT:
41 char buf[100];
42 CODE:
43 if (!i_ft2_version(runtime, buf, sizeof(buf))) {
44 XSRETURN_EMPTY;
45 }
46 RETVAL = buf;
47 OUTPUT:
48 RETVAL
49
50c75381
TC
50undef_int
51i_ft2_setdpi(font, xdpi, ydpi)
52 Imager::Font::FT2x font
53 int xdpi
54 int ydpi
55
56void
57i_ft2_getdpi(font)
58 Imager::Font::FT2x font
59 PREINIT:
60 int xdpi, ydpi;
61 CODE:
62 if (i_ft2_getdpi(font, &xdpi, &ydpi)) {
63 EXTEND(SP, 2);
64 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(xdpi)));
65 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(ydpi)));
66 }
67
68undef_int
69i_ft2_sethinting(font, hinting)
70 Imager::Font::FT2x font
71 int hinting
72
73undef_int
74i_ft2_settransform(font, matrix)
75 Imager::Font::FT2x font
76 PREINIT:
77 double matrix[6];
78 int len;
79 AV *av;
80 SV *sv1;
81 int i;
82 CODE:
83 if (!SvROK(ST(1)) || SvTYPE(SvRV(ST(1))) != SVt_PVAV)
84 croak("i_ft2_settransform: parameter 2 must be an array ref\n");
85 av=(AV*)SvRV(ST(1));
86 len=av_len(av)+1;
87 if (len > 6)
88 len = 6;
89 for (i = 0; i < len; ++i) {
90 sv1=(*(av_fetch(av,i,0)));
91 matrix[i] = SvNV(sv1);
92 }
93 for (; i < 6; ++i)
94 matrix[i] = 0;
95 RETVAL = i_ft2_settransform(font, matrix);
96 OUTPUT:
97 RETVAL
98
99void
100i_ft2_bbox(font, cheight, cwidth, text_sv, utf8)
101 Imager::Font::FT2x font
102 double cheight
103 double cwidth
104 SV *text_sv
105 int utf8
106 PREINIT:
8d14daab 107 i_img_dim bbox[BOUNDING_BOX_COUNT];
50c75381
TC
108 int i;
109 char *text;
110 STRLEN text_len;
111 int rc;
112 PPCODE:
113 text = SvPV(text_sv, text_len);
114#ifdef SvUTF8
115 if (SvUTF8(text_sv))
116 utf8 = 1;
117#endif
118 rc = i_ft2_bbox(font, cheight, cwidth, text, text_len, bbox, utf8);
119 if (rc) {
120 EXTEND(SP, rc);
121 for (i = 0; i < rc; ++i)
122 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(bbox[i])));
123 }
124
125void
36f8c315 126i_ft2_bbox_r(font, cheight, cwidth, text_sv, vlayout, utf8)
50c75381
TC
127 Imager::Font::FT2x font
128 double cheight
129 double cwidth
36f8c315 130 SV *text_sv
50c75381
TC
131 int vlayout
132 int utf8
133 PREINIT:
8d14daab 134 i_img_dim bbox[8];
50c75381 135 int i;
36f8c315
TC
136 const char *text;
137 STRLEN len;
50c75381 138 PPCODE:
36f8c315 139 text = SvPV(text_sv, len);
50c75381 140#ifdef SvUTF8
36f8c315 141 if (SvUTF8(text_sv))
50c75381
TC
142 utf8 = 1;
143#endif
36f8c315 144 if (i_ft2_bbox_r(font, cheight, cwidth, text, len, vlayout,
50c75381
TC
145 utf8, bbox)) {
146 EXTEND(SP, 8);
147 for (i = 0; i < 8; ++i)
148 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(bbox[i])));
149 }
150
151undef_int
36f8c315 152i_ft2_text(font, im, tx, ty, cl, cheight, cwidth, text_sv, align, aa, vlayout, utf8)
50c75381
TC
153 Imager::Font::FT2x font
154 Imager::ImgRaw im
8d14daab
TC
155 i_img_dim tx
156 i_img_dim ty
50c75381
TC
157 Imager::Color cl
158 double cheight
159 double cwidth
36f8c315 160 SV *text_sv
50c75381
TC
161 int align
162 int aa
163 int vlayout
164 int utf8
165 PREINIT:
36f8c315 166 const char *text;
50c75381
TC
167 STRLEN len;
168 CODE:
36f8c315 169 text = SvPV(text_sv, len);
50c75381 170#ifdef SvUTF8
36f8c315 171 if (SvUTF8(text_sv)) {
50c75381
TC
172 utf8 = 1;
173 }
174#endif
50c75381
TC
175 RETVAL = i_ft2_text(font, im, tx, ty, cl, cheight, cwidth, text,
176 len, align, aa, vlayout, utf8);
177 OUTPUT:
178 RETVAL
179
180undef_int
181i_ft2_cp(font, im, tx, ty, channel, cheight, cwidth, text_sv, align, aa, vlayout, utf8)
182 Imager::Font::FT2x font
183 Imager::ImgRaw im
8d14daab
TC
184 i_img_dim tx
185 i_img_dim ty
50c75381
TC
186 int channel
187 double cheight
188 double cwidth
189 SV *text_sv
190 int align
191 int aa
192 int vlayout
193 int utf8
194 PREINIT:
195 char const *text;
196 STRLEN len;
197 CODE:
36f8c315 198 text = SvPV(text_sv, len);
50c75381 199#ifdef SvUTF8
36f8c315 200 if (SvUTF8(text_sv))
50c75381
TC
201 utf8 = 1;
202#endif
50c75381 203 RETVAL = i_ft2_cp(font, im, tx, ty, channel, cheight, cwidth, text,
36f8c315 204 len, align, aa, vlayout, utf8);
50c75381
TC
205 OUTPUT:
206 RETVAL
207
208void
209ft2_transform_box(font, x0, x1, x2, x3)
210 Imager::Font::FT2x font
8d14daab
TC
211 i_img_dim x0
212 i_img_dim x1
213 i_img_dim x2
214 i_img_dim x3
50c75381 215 PREINIT:
8d14daab 216 i_img_dim box[4];
50c75381
TC
217 PPCODE:
218 box[0] = x0; box[1] = x1; box[2] = x2; box[3] = x3;
219 ft2_transform_box(font, box);
220 EXTEND(SP, 4);
221 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[0])));
222 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[1])));
223 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[2])));
224 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[3])));
225
226void
227i_ft2_has_chars(handle, text_sv, utf8)
228 Imager::Font::FT2x handle
229 SV *text_sv
230 int utf8
231 PREINIT:
232 char *text;
233 STRLEN len;
234 char *work;
8d14daab
TC
235 size_t count;
236 size_t i;
50c75381 237 PPCODE:
36f8c315 238 text = SvPV(text_sv, len);
50c75381
TC
239#ifdef SvUTF8
240 if (SvUTF8(text_sv))
241 utf8 = 1;
242#endif
50c75381
TC
243 work = mymalloc(len);
244 count = i_ft2_has_chars(handle, text, len, utf8, work);
245 if (GIMME_V == G_ARRAY) {
246 EXTEND(SP, count);
247 for (i = 0; i < count; ++i) {
6e938c74 248 PUSHs(boolSV(work[i]));
50c75381
TC
249 }
250 }
251 else {
252 EXTEND(SP, 1);
253 PUSHs(sv_2mortal(newSVpv(work, count)));
254 }
255 myfree(work);
256
257void
258i_ft2_face_name(handle)
259 Imager::Font::FT2x handle
260 PREINIT:
261 char name[255];
8d14daab 262 size_t len;
50c75381
TC
263 PPCODE:
264 len = i_ft2_face_name(handle, name, sizeof(name));
265 if (len) {
266 EXTEND(SP, 1);
267 PUSHs(sv_2mortal(newSVpv(name, 0)));
268 }
269
270undef_int
271i_ft2_can_face_name()
272
273void
274i_ft2_glyph_name(handle, text_sv, utf8 = 0, reliable_only = 1)
275 Imager::Font::FT2x handle
276 SV *text_sv
277 int utf8
278 int reliable_only
279 PREINIT:
280 char const *text;
281 STRLEN work_len;
282 size_t len;
283 char name[255];
d7faa98f 284 SSize_t count = 0;
50c75381 285 PPCODE:
d6f02a59 286 i_clear_error();
36f8c315
TC
287 text = SvPV(text_sv, work_len);
288 len = work_len;
50c75381
TC
289#ifdef SvUTF8
290 if (SvUTF8(text_sv))
291 utf8 = 1;
292#endif
50c75381
TC
293 while (len) {
294 unsigned long ch;
295 if (utf8) {
296 ch = i_utf8_advance(&text, &len);
297 if (ch == ~0UL) {
298 i_push_error(0, "invalid UTF8 character");
d6f02a59 299 XSRETURN_EMPTY;
50c75381
TC
300 }
301 }
302 else {
303 ch = *text++;
304 --len;
305 }
086b32d6 306 EXTEND(SP, count+1);
50c75381
TC
307 if (i_ft2_glyph_name(handle, ch, name, sizeof(name),
308 reliable_only)) {
d6f02a59 309 ST(count) = sv_2mortal(newSVpv(name, 0));
50c75381
TC
310 }
311 else {
d6f02a59
TC
312 ST(count) = &PL_sv_undef;
313 }
314 ++count;
50c75381 315 }
d6f02a59 316 XSRETURN(count);
50c75381
TC
317
318int
319i_ft2_can_do_glyph_names()
320
321int
322i_ft2_face_has_glyph_names(handle)
323 Imager::Font::FT2x handle
324
325int
326i_ft2_is_multiple_master(handle)
327 Imager::Font::FT2x handle
328
329void
330i_ft2_get_multiple_masters(handle)
331 Imager::Font::FT2x handle
332 PREINIT:
333 i_font_mm mm;
334 int i;
335 PPCODE:
336 if (i_ft2_get_multiple_masters(handle, &mm)) {
337 EXTEND(SP, 2+mm.num_axis);
338 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(mm.num_axis)));
339 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(mm.num_designs)));
340 for (i = 0; i < mm.num_axis; ++i) {
341 AV *av = newAV();
342 SV *sv;
343 av_extend(av, 3);
344 sv = newSVpv(mm.axis[i].name, strlen(mm.axis[i].name));
345 SvREFCNT_inc(sv);
346 av_store(av, 0, sv);
347 sv = newSViv(mm.axis[i].minimum);
348 SvREFCNT_inc(sv);
349 av_store(av, 1, sv);
350 sv = newSViv(mm.axis[i].maximum);
351 SvREFCNT_inc(sv);
352 av_store(av, 2, sv);
353 PUSHs(newRV_noinc((SV *)av));
354 }
355 }
356
357undef_int
358i_ft2_set_mm_coords(handle, ...)
359 Imager::Font::FT2x handle
360 PROTOTYPE: DISABLE
361 PREINIT:
362 long *coords;
363 int ix_coords, i;
364 CODE:
365 /* T_ARRAY handling by xsubpp seems to be busted in 5.6.1, so
366 transfer the array manually */
367 ix_coords = items-1;
368 coords = mymalloc(sizeof(long) * ix_coords);
369 for (i = 0; i < ix_coords; ++i) {
370 coords[i] = (long)SvIV(ST(1+i));
371 }
372 RETVAL = i_ft2_set_mm_coords(handle, ix_coords, coords);
373 myfree(coords);
374 OUTPUT:
375 RETVAL
376
377
378BOOT:
379 PERL_INITIALIZE_IMAGER_CALLBACKS;
98d6ae27 380 i_ft2_start();