change note for 39bfc9d3d
[imager.git] / FT2 / FT2.xs
CommitLineData
50c75381
TC
1#define PERL_NO_GET_CONTEXT
2#ifdef __cplusplus
3extern "C" {
4#endif
5#include "EXTERN.h"
6#include "perl.h"
7#include "XSUB.h"
8#include "imext.h"
9#include "imperl.h"
10#include "imft2.h"
11
12DEFINE_IMAGER_CALLBACKS;
13
14MODULE = Imager::Font::FT2 PACKAGE = Imager::Font::FT2x PREFIX=FT2_
15
16#define FT2_DESTROY(font) i_ft2_destroy(font)
17
18void
19FT2_DESTROY(font)
20 Imager::Font::FT2x font
21
22int
23FT2_CLONE_SKIP(...)
24 CODE:
8d14daab 25 (void)items;
50c75381
TC
26 RETVAL = 1;
27 OUTPUT:
28 RETVAL
29
30MODULE = Imager::Font::FT2 PACKAGE = Imager::Font::FT2
31
32Imager::Font::FT2x
33i_ft2_new(name, index)
34 char *name
35 int index
36
37undef_int
38i_ft2_setdpi(font, xdpi, ydpi)
39 Imager::Font::FT2x font
40 int xdpi
41 int ydpi
42
43void
44i_ft2_getdpi(font)
45 Imager::Font::FT2x font
46 PREINIT:
47 int xdpi, ydpi;
48 CODE:
49 if (i_ft2_getdpi(font, &xdpi, &ydpi)) {
50 EXTEND(SP, 2);
51 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(xdpi)));
52 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(ydpi)));
53 }
54
55undef_int
56i_ft2_sethinting(font, hinting)
57 Imager::Font::FT2x font
58 int hinting
59
60undef_int
61i_ft2_settransform(font, matrix)
62 Imager::Font::FT2x font
63 PREINIT:
64 double matrix[6];
65 int len;
66 AV *av;
67 SV *sv1;
68 int i;
69 CODE:
70 if (!SvROK(ST(1)) || SvTYPE(SvRV(ST(1))) != SVt_PVAV)
71 croak("i_ft2_settransform: parameter 2 must be an array ref\n");
72 av=(AV*)SvRV(ST(1));
73 len=av_len(av)+1;
74 if (len > 6)
75 len = 6;
76 for (i = 0; i < len; ++i) {
77 sv1=(*(av_fetch(av,i,0)));
78 matrix[i] = SvNV(sv1);
79 }
80 for (; i < 6; ++i)
81 matrix[i] = 0;
82 RETVAL = i_ft2_settransform(font, matrix);
83 OUTPUT:
84 RETVAL
85
86void
87i_ft2_bbox(font, cheight, cwidth, text_sv, utf8)
88 Imager::Font::FT2x font
89 double cheight
90 double cwidth
91 SV *text_sv
92 int utf8
93 PREINIT:
8d14daab 94 i_img_dim bbox[BOUNDING_BOX_COUNT];
50c75381
TC
95 int i;
96 char *text;
97 STRLEN text_len;
98 int rc;
99 PPCODE:
100 text = SvPV(text_sv, text_len);
101#ifdef SvUTF8
102 if (SvUTF8(text_sv))
103 utf8 = 1;
104#endif
105 rc = i_ft2_bbox(font, cheight, cwidth, text, text_len, bbox, utf8);
106 if (rc) {
107 EXTEND(SP, rc);
108 for (i = 0; i < rc; ++i)
109 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(bbox[i])));
110 }
111
112void
113i_ft2_bbox_r(font, cheight, cwidth, text, vlayout, utf8)
114 Imager::Font::FT2x font
115 double cheight
116 double cwidth
117 char *text
118 int vlayout
119 int utf8
120 PREINIT:
8d14daab 121 i_img_dim bbox[8];
50c75381
TC
122 int i;
123 PPCODE:
124#ifdef SvUTF8
125 if (SvUTF8(ST(3)))
126 utf8 = 1;
127#endif
128 if (i_ft2_bbox_r(font, cheight, cwidth, text, strlen(text), vlayout,
129 utf8, bbox)) {
130 EXTEND(SP, 8);
131 for (i = 0; i < 8; ++i)
132 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(bbox[i])));
133 }
134
135undef_int
136i_ft2_text(font, im, tx, ty, cl, cheight, cwidth, text, align, aa, vlayout, utf8)
137 Imager::Font::FT2x font
138 Imager::ImgRaw im
8d14daab
TC
139 i_img_dim tx
140 i_img_dim ty
50c75381
TC
141 Imager::Color cl
142 double cheight
143 double cwidth
144 int align
145 int aa
146 int vlayout
147 int utf8
148 PREINIT:
149 char *text;
150 STRLEN len;
151 CODE:
152#ifdef SvUTF8
153 if (SvUTF8(ST(7))) {
154 utf8 = 1;
155 }
156#endif
157 text = SvPV(ST(7), len);
158 RETVAL = i_ft2_text(font, im, tx, ty, cl, cheight, cwidth, text,
159 len, align, aa, vlayout, utf8);
160 OUTPUT:
161 RETVAL
162
163undef_int
164i_ft2_cp(font, im, tx, ty, channel, cheight, cwidth, text_sv, align, aa, vlayout, utf8)
165 Imager::Font::FT2x font
166 Imager::ImgRaw im
8d14daab
TC
167 i_img_dim tx
168 i_img_dim ty
50c75381
TC
169 int channel
170 double cheight
171 double cwidth
172 SV *text_sv
173 int align
174 int aa
175 int vlayout
176 int utf8
177 PREINIT:
178 char const *text;
179 STRLEN len;
180 CODE:
181#ifdef SvUTF8
182 if (SvUTF8(ST(7)))
183 utf8 = 1;
184#endif
185 text = SvPV(text_sv, len);
186 RETVAL = i_ft2_cp(font, im, tx, ty, channel, cheight, cwidth, text,
187 len, align, aa, vlayout, 1);
188 OUTPUT:
189 RETVAL
190
191void
192ft2_transform_box(font, x0, x1, x2, x3)
193 Imager::Font::FT2x font
8d14daab
TC
194 i_img_dim x0
195 i_img_dim x1
196 i_img_dim x2
197 i_img_dim x3
50c75381 198 PREINIT:
8d14daab 199 i_img_dim box[4];
50c75381
TC
200 PPCODE:
201 box[0] = x0; box[1] = x1; box[2] = x2; box[3] = x3;
202 ft2_transform_box(font, box);
203 EXTEND(SP, 4);
204 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[0])));
205 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[1])));
206 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[2])));
207 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(box[3])));
208
209void
210i_ft2_has_chars(handle, text_sv, utf8)
211 Imager::Font::FT2x handle
212 SV *text_sv
213 int utf8
214 PREINIT:
215 char *text;
216 STRLEN len;
217 char *work;
8d14daab
TC
218 size_t count;
219 size_t i;
50c75381
TC
220 PPCODE:
221#ifdef SvUTF8
222 if (SvUTF8(text_sv))
223 utf8 = 1;
224#endif
225 text = SvPV(text_sv, len);
226 work = mymalloc(len);
227 count = i_ft2_has_chars(handle, text, len, utf8, work);
228 if (GIMME_V == G_ARRAY) {
229 EXTEND(SP, count);
230 for (i = 0; i < count; ++i) {
6e938c74 231 PUSHs(boolSV(work[i]));
50c75381
TC
232 }
233 }
234 else {
235 EXTEND(SP, 1);
236 PUSHs(sv_2mortal(newSVpv(work, count)));
237 }
238 myfree(work);
239
240void
241i_ft2_face_name(handle)
242 Imager::Font::FT2x handle
243 PREINIT:
244 char name[255];
8d14daab 245 size_t len;
50c75381
TC
246 PPCODE:
247 len = i_ft2_face_name(handle, name, sizeof(name));
248 if (len) {
249 EXTEND(SP, 1);
250 PUSHs(sv_2mortal(newSVpv(name, 0)));
251 }
252
253undef_int
254i_ft2_can_face_name()
255
256void
257i_ft2_glyph_name(handle, text_sv, utf8 = 0, reliable_only = 1)
258 Imager::Font::FT2x handle
259 SV *text_sv
260 int utf8
261 int reliable_only
262 PREINIT:
263 char const *text;
264 STRLEN work_len;
265 size_t len;
266 char name[255];
267 PPCODE:
268#ifdef SvUTF8
269 if (SvUTF8(text_sv))
270 utf8 = 1;
271#endif
272 text = SvPV(text_sv, work_len);
273 len = work_len;
274 while (len) {
275 unsigned long ch;
276 if (utf8) {
277 ch = i_utf8_advance(&text, &len);
278 if (ch == ~0UL) {
279 i_push_error(0, "invalid UTF8 character");
280 break;
281 }
282 }
283 else {
284 ch = *text++;
285 --len;
286 }
287 EXTEND(SP, 1);
288 if (i_ft2_glyph_name(handle, ch, name, sizeof(name),
289 reliable_only)) {
290 PUSHs(sv_2mortal(newSVpv(name, 0)));
291 }
292 else {
293 PUSHs(&PL_sv_undef);
294 }
295 }
296
297int
298i_ft2_can_do_glyph_names()
299
300int
301i_ft2_face_has_glyph_names(handle)
302 Imager::Font::FT2x handle
303
304int
305i_ft2_is_multiple_master(handle)
306 Imager::Font::FT2x handle
307
308void
309i_ft2_get_multiple_masters(handle)
310 Imager::Font::FT2x handle
311 PREINIT:
312 i_font_mm mm;
313 int i;
314 PPCODE:
315 if (i_ft2_get_multiple_masters(handle, &mm)) {
316 EXTEND(SP, 2+mm.num_axis);
317 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(mm.num_axis)));
318 PUSHs(sv_2mortal(newSViv(mm.num_designs)));
319 for (i = 0; i < mm.num_axis; ++i) {
320 AV *av = newAV();
321 SV *sv;
322 av_extend(av, 3);
323 sv = newSVpv(mm.axis[i].name, strlen(mm.axis[i].name));
324 SvREFCNT_inc(sv);
325 av_store(av, 0, sv);
326 sv = newSViv(mm.axis[i].minimum);
327 SvREFCNT_inc(sv);
328 av_store(av, 1, sv);
329 sv = newSViv(mm.axis[i].maximum);
330 SvREFCNT_inc(sv);
331 av_store(av, 2, sv);
332 PUSHs(newRV_noinc((SV *)av));
333 }
334 }
335
336undef_int
337i_ft2_set_mm_coords(handle, ...)
338 Imager::Font::FT2x handle
339 PROTOTYPE: DISABLE
340 PREINIT:
341 long *coords;
342 int ix_coords, i;
343 CODE:
344 /* T_ARRAY handling by xsubpp seems to be busted in 5.6.1, so
345 transfer the array manually */
346 ix_coords = items-1;
347 coords = mymalloc(sizeof(long) * ix_coords);
348 for (i = 0; i < ix_coords; ++i) {
349 coords[i] = (long)SvIV(ST(1+i));
350 }
351 RETVAL = i_ft2_set_mm_coords(handle, ix_coords, coords);
352 myfree(coords);
353 OUTPUT:
354 RETVAL
355
356
357BOOT:
358 PERL_INITIALIZE_IMAGER_CALLBACKS;
17f8d455 359 i_ft2_start();